Posts by admin

Cyflwyno Adnoddau Dorcas

Posted on Ebr 1, 2015

Un o elfennau hanfodol Rhaglen Dorcas yw darparu adnoddau pwrpasol a defnyddiol. Er eu bod wedi eu hysgrifennu ar gyfer merched, rydym yn hyderus eu bod yn addas ar gyfer grwpiau cymysg. Mae tudalen Adnoddau’r Rhaglen yn cynnwys ffeiliau pdf o Raglen Dorcas a nid yw’r rhain yn benodol ar gyfer oed arbennig. Mae’r tudalen Adnoddau Ieuenctid yn amlwg yn cynnwys adnoddau briodol ar gyfer ieuenctid a phlant...

Read More

Garddio Mewn Louboutin

Posted on Gorf 29, 2014

Wrth i mi daclo’r gormodedd o ddillad a oedd yn gorlifo o’m wardrob yn ddiweddar er mwyn creu pentyrrau o rai i unai eu cadw, taflu neu roi i siop elusen, fe sylweddolais mod i wedi bod yn grintachlyd â mi fy hun. Hynny yw, rôn i wedi bod yn cadw fy nillad gorau ar gyfer ‘achlysuron arbennig’ ac wedi colli dwn i ddim faint o gyfleoedd i wisgo dillad rôn i wir yn eu hoffi! Dydy hyn ddim yn drasiedi enfawr. Yr hyn sydd yn drist yw bod yr agwedd ‘ma o gadw’r gorau yn ôl tan ryw ‘sefyllfa...

Read More

Tystiolaeth Glesni

Posted on Ebr 11, 2013

Fy enw i yw Glesni ac mi ddes i’n Gristion ym Medi 2004. Ro’n i wedi bod yn dioddef iselder ysbryd difrifol am amser hir gan bod problemau mawr gyda ni yn y teulu. Yn y diwedd, ar ôl trio popeth i gael gwared ar y poen doeddwn i ddim yn gallu ei oddef ddim rhagor ac mi wnes i drio cymryd fy mywyd fy hun. Wnes i ddim marw, diolch i Dduw, ac mi fu’n rhaid i mi fynd i ysbyty Glangwili am gyfnod eitha hir i wella. Yn y cyfnod hwn, fe ddaeth llawer o bobl i’m gweld, gan gynnwys un ymwelydd...

Read More

Sesiwn 2 – Gwasanaethu

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 2 – Gwasanaethu Thema’r sesiwn: Marc 10:43-44 “Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i’r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i bawb arall.” 1.Trafod sut mae’r byd yn penderfynnu pwy di’r goreuon……. Ydy aelodau o’r grŵp wedi ennill tystysgrifau neu tlysau? Sut ydy’r ‘Sêr’ yn cyrraedd y brig? 2.Darllen Ioan 13:1-17 Cyn darllen, eglurwch bod y disgyblion wedi cael ffrae unwaith wrth drafod pwy oedd y gorau ohonynt, a dysgodd...

Read More

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig?

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig? Thema’r Sesiwn: 1 Pedr 3:3-4 “Dim y colur ar y tu allan sy’n eich gwneud chi’n ddeniadol, na phethau fel steil gwallt, tlysau aur a dillad ffasiynol. Beth sy’n bwysig ydy’r hyn ydych chi’r tu mewn — y math o harddwch fydd byth yn diflannu, sef ysbryd addfwyn a thawel. Dyna beth sy’n werthfawr yng ngolwg Duw.” 1. I ddechrau….. Cwestiynnau: Pa mor bwysig wyt ti’n ei chyfri dy fod yn edrych yn dda? Wyt ti’n dilyn y ‘ffasiwn’? Ydy’n bwysig dy fod ru’n fath...

Read More